Názov obchodnej spoločnosti: Peter Belica PMB 

Sídlo: Dohnányho 6,91702 Trnava

IČO: 43037453

IČ DPH: SK1075926137

Kontaktné údaje:

Email: info@vianocnestromceky.com

Telefón: +421 915662814